Kommentera

Goda förvaltare av Guds nåd

I texterna på nionde söndagen efter Trefaldighet påminns vi om att vi alla har ett ansvar som förvaltare. Detta ansvar gäller våra jordiska gåvor, men framför allt gäller det förvaltningen av Guds nåds evangelium.

Evangelietexten i vår gudstjänst är från Matt 10:16–22 och ingår i det instruktionstal som Jesus höll när han sände ut sina tolv lärjungar på missionsuppdrag. Det var ingen ärofylld resa de skulle ge sig in på, utan de skulle möta förföljelse och bli föremål för onda angrepp, inte bara från världsliga fiender utan också i sin egen familj. Texten är också en av Stefanidagens texter och talar om utlämning inför domstolar och tortyr. Jesus ger ett förmaningsord: Var listiga som ormar och oskyldiga som duvor.

Episteltexten från Kol 4:2–6 är predikotext i vår gudstjänst i Lepplax kl 10. Den beskriver Kristi hemlighet och tar upp frågan om vem som ska predika denna hemlighet. Vi uppmanas att be för dem som är särskilt kallade att predika, men vi får också veta att varje kristen har i uppdrag att ta vara på varje tillfälle när vi möter utomstående. Vi behöver vara rustade i Guds Ord för att kunna svara rätt.

Att vara förvaltare av Guds nåd är en stor och rik uppgift. Var välsignad i den uppgiften!

Följ och dela!

Skriv en kommentar