Inlägg med etiketten ‘Röda havet’

1 objekt

Jesus hjälper i nöd och fara

av Ola Österbacka

Den gammaltestamentliga text som anges i vår bibelkalender för fjärde söndagen efter trettondagen beskriver en unik och mycket dramatisk händelse. Det är berättelsen (2 Mos 14) om hur Israels barn gick genom Röda havet efter befrielsen från Egypten. Temat för söndagen är Jesus hjälper i nöd och fara. Här är det verkligen fråga om en […]