Kommentera

Den kungliga lagen

Vi har lärt oss av Bibelns undervisning och katekesen att Guds ord består av två vitt skilda delar: lag och evangelium. Lagen är den del som talar om oss och vad vi ska göra för att behaga Gud. Evangelium talar däremot om vad Gud gör och har gjort för oss. Den sjätte söndagen efter Trefaldighet talar om Guds lag. I bergspredikan finns allvarliga ord av Jesus, som hänvisar till Mose lag. Den föreskriver att den som gör illa mot en annan ska bestraffas med samma stränghet: ”Öga för öga och tand för tand.”

Jesus skärper till lagen. Det räcker inte med att vi ser till att gottgöra för det vi har stulit eller för den skada vi har åsamkat vår nästa. Nej, vi ska gå långt utöver vad Mose har förordnat. Han ger ett exempel på kristen ödmjukhet och kärlek: ”Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också den andra kinden mot honom.” Guds heliga lag går till roten, den kräver kärlek av ett rent hjärta, inte bara ett hederligt yttre.

”Älska din nästa som dig själv”, är en välkänd sammanfattning av lagen. Jakob kallar detta den kungliga lagen. Men också han vet att det inte räcker med ett ungefär, att hålla lagen lagom mycket. Nej, han skärper verkligen till lagen (Jak 2:10): Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Det här är den verkliga kungliga lagen – den Allsmäktiges omutliga lag. Den visar i sin skärpa att ingen av kvinna född kan hävda att han har uppfyllt denna kungliga lag. Därmed är alla skyldiga och är värda dödsstraff.

Men se nu, det finns en, som är född av kvinna och som har uppfyllt allt till minsta bokstav. Jesus levde rent i alla stycken. Vem av er kan visa att jag skulle ha syndat? frågade han sina fiender (Joh 8:46).  Han inte bara visade oss ett föredöme och förmanade oss att leva heligt och rätt, utan han tog på sig det straff som måste utmätas över var och en som inte har kunnat hålla allt och han tillräknade oss frukten av detta: Han blev gjord till synd i vårt ställe för att vi skulle stå rättfärdiga inför Gud (2 Kor 5:21). Lagens strängaste straff drabbade honom. Han led en våldsam död i värsta förnedring. Han dog för alla. Därför är var och en som tror på honom fri från lagens anklagelse, hur sträng den än är, och får leva.

Nu vill han också lära oss att leva på samma sätt, även om vi aldrig kan göra det fullkomligt som han. Därför gav han oss den kungliga lagen.

Men, Herre Jesus, hjälp du mig
att jag må leva helt för dig
och söka glad och kärleksfull
att göra allt blott för din skull!

(L Sandell)


Bön: Käre Jesus! Tack för att du gick in under lagen för att köpa mig fri från straffet för att jag inte har kunnat uppfylla den kungliga lagen. Lär mig av ditt ödmjuka sinne hur jag ska handla efter din goda lag. Amen.

Följ och dela!