Första söndagen i fastan

Första söndagen i fastan präglas traditionellt av berättelsen om hur Jesus frestas i öknen av djävulen och övervinner honom med Guds ord. Jesus måste möta alla frestelser som människor kan tänkas möta, men djävulen var särskilt angelägen om att försöka förhindra hans verksamhet. Predikotexten är Luk 10:17–20, där de 70 lärjungarna...

Fortsätt att läsa