Bibelhelg

110 av 47 objekt

Under bibelhelger hålls predikningar och föredrag kring olika ämnen.

Reformationen under hot – tiden efter Luther

Ola Österbackas föredrag vid reformationsjubileum i Lepplax bykyrka 28.10.2017. Den fullständiga rubriken: Reformationen under hot – tiden efter Martin Luther till Konkordieboken 1580. Pdf-dokumentet innehåller hela föredraget. Bilagor: karta över Tyskland under Luthers tid karta över Tyskland efter 1547 persongalleri kronologisk översikt Esitys suomeksi, käännös: Jukka Söderström.

Sångafton med Anders Nilssons sånger

På lördagskvällen under bibelhelgen, den 17 oktober 2015, höll Hans Ahlskog en presentation av Anders Nilsson d.y. och församlingen deltog med att sjunga några sånger. Ljudet har tyvärr ojämn kvalitet, eftersom de talade avsnitten mellan sångerna blev svagt inspelade och har förstärkts. Nu finns även en bildpresentation och presentationen som pdf. Avslutande andakt med Hans Ahlskog.