Kommentera

God Jul!

Ett av de käraste bibelorden i jultid är ängelns hälsning till herdarna:

Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.

Det här påminns vi om på julmorgonen när vi samlas till julotta kl 8 i Biblion. Vi har nämligen fått en fin julkrubba som gåva och den ska vara framme då. Uppdatering med video: Christina Lindström läser dikten Hieronymus och Jesusbarnet innan julottan inleds. Hela julottan här.

I julottan predikar denna gång David Åkerlund. Uppdatering: predikan som mp3.

En välsignad Frälsarens födelsefest tillönskas alla!

Följ och dela!