Döpande – lärande

Evangelisten Matteus avslutar sin berättelse om Herren Jesus Kristus med hans befallning att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Denna befallning brukar vi kalla missionsbefallningen. Där ingår två element. Det ena är befallningen att döpa och det andra befallningen att lära. Det ena kan inte vara utan det...

Fortsätt att läsa

Sanningens Ande

När Jesus har farit upp till himlen är hans lärjungar till synes faderlösa, utan skydd och ledning. Men Jesus lovar sända en annan Hjälpare, och han kommer alltid att stanna hos dem. Han presenteras som Sanningens Ande. Den sanning han lär är inte en sådan sanning som världen vill höra....

Fortsätt att läsa