Programmet för bibelhelgen 16-17 mars är nu klart. Välkommen med! Vi försöker också ordna med webbsändning.