Kommentera

Trons fäste

9 november firar vi 21 söndag efter trefaldighet. Predikotexten från Matteus 16:1-4 talar om att tyda tecken. Det onda släktet begär en massa tecken från Gud, men förstår ändå inte att tyda de tecken de får. Jesus hade gjort stora undergärningar och många tecken före sin död. Men det fick inte hans motståndare att komma till tro på honom. Sanningen är att guddomlig makt som visar sig i tecken på jorden endast kan imponera människor, men det gör aldrig att människor kommer till tro. Tron kommer inte av det vi ser och kan mäta med våra ögon och förstå med vårt förstånd. Tron kommer genom att lyssna till Jesu ord. Genom att lyssna till Guds Ord kommer människor till tro. Vi ska varken tro eller förvänta något annat. Som det står i Romarbrevet 10:17: ”Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.”

Följ och dela!

Skriv en kommentar