Kommentera

Se, din konung kommer

Vi går in i det nya kyrkoåret med att börja med det viktigaste. Vi börjar med vår Frälsare och Konung. Vi börjar med Jesus.

Predikotexten för 1 söndag i advent hämtas från Lukas 4:16-22. Här befinner Jesus sig i synagogan på sabbaten. Han reser sig för att läsa ur Skriften och utlägga den för församlingen. Vem annan än Jesus kan läsa ur Skriften och sedan säga: Det är mig Jesaja talar om.

Jesaja profetia gick i uppfyllelse med Jesus då han lästa det. Jesus var själv konungen som kom med glädjens budskap för de fattiga. Han kom med syndernas förlåtelse till oss som inte kan erbjuda honom något. Han ropade ut frihet för de fångna. Han löste oss ur syndens band med sitt liv och med sin död och med sin uppståndelse. Han tog vårt straff på sig. Han predikade ett nådens år från Herren. Han gav oss frid och glädje helt oförtjänt och helt utan kostnad för oss.

Jesus är vår konung därför att han skänkt oss sin rättfärdighet. Det är honom Jesaja och de andra profeterna talar om. Jesus är vår konung som låter oss få komma in i hans rike av bara nåd.

Jesus är den viktigaste. Han är den ende sanne Guden. Jesus är vår Frälsare.

Följ och dela!

Skriv en kommentar