Kommentera

Första numret av BoB:s Finlandsupplaga

Det första numret av ”Finlandsupplagan” av tidningen Bibel och bekännelse finns nu att hämta som pdf. Tidningen har i många år varit organ för Lutherska bekännelsekyrkan. Finlandsupplagan avviker endast till en liten del från huvudupplagan och det redaktionella arbetet sker i samråd.

Tidningen kan nu laddas ner här.

Ta kontakt om du vill ha papperstidningen och ännu inte fått den. Vi sänder den gärna gratis. Den som vill får stöda utgivningen med en frivillig gåva. Den sänds normalt endast inom Finland. Läsare i Sverige kan prenumerera på den motsvarande tidningen som LBK ger ut. I särskilda fall kan vi sända vår upplaga också utomlands. Tidningen läggs ut som pdf först när pappersversionen har nått prenumeranterna.

Följ och dela!

Skriv en kommentar