Kommentera

Fjärde söndagen efter Trefaldighet

Den fjärde söndagen efter Trefaldighet har temat Rättfärdighet och barmhärtighet. Dagen utgör en kraftig lagpredikan, som framträder oerhört starkt redan i evangelietextens inledning, där Jesus säger: ”Var barmhärtiga, så som er Far är barmhärtig.” Vem träder fram och säger sig vara lika barmhärtig som vår himmelske Far?

I texten talas också om rättvisa när det gäller våra handlingar: ”Med det mått som ni mäter med ska det det mätas upp åt er.” Vidare talar Jesus om flisan i ögat och om hur det är omöjligt att en blind kan leda en blind.

Den predikotext som anvisas i vår bibelkalender är Luk 13:1-5. Också där bestraffar Jesus allt slags egenrättfärdighet: ”Om ni inte omvänder er, går ni alla under på samma sätt som de.”

Jesus vill med sitt stränga tal visa oss att vi inte kan komma med några anspråk inför Gud. Vi har inget vi kan visa upp som skulle motivera att han är barmhärtig. Den enda rättfärdighet som vi kan visa upp är Jesu rättfärdighet. Och den får vi åberopa när vi själva saknar meriter. Så vill han lära oss vad rättfärdighet och barmhärtighet är så att vi genom att lära känna honom och se hans kärlek till oss också får vishet och kraft att kunna leva bland våra medmänniskor på ett sådant sätt att Han blir förhärligad.

Denna söndag har vi ingen gudstjänst. Vi kan däremot erbjuda inspelningar. Ett sätt att lätt hitta tidigare inspelningar från just denna söndag är att gå till OUS: databasen över inspelningar och göra en sökning på ämne, antingen ”4 tref” eller dagens tema. Det går också att mata in en predikotext och söka de inspelningar där någon har predikat över den texten.

Följ och dela!

Skriv en kommentar