Kommentera

Sommarkurs i Tyskland

SQ 2015 Nerchau

Sista veckan i juni och första veckan i juli deltog två av församlingens medarbetare på sommarkurs för pastorer i Tyskland. Deltagarna vid kursen var pastorer och teologistuderande från Albanien, Bulgarien, Tjeckien, Norge, Sverige och Finland, förutom inhämska tyska pastorer. Undervisningen leddes av prof. Paul Wendland från vår systerkyrka WELS (Wisconsin Evangelical Lutheran Synod) i USA. Där tjänar han nu efter många år som missionär i Zambia och luthersk pastor bland Mormonerna i Utah som rektor vid kyrkans seminar för pastorsutbildning i Mequon, Wisconsin.

Paul Wendland undervisade första veckan om postmodernismen och hur det postmodernistiska tankesättet påverkar Bibelsynen bland många teologer. Exempler på hur postmodernister ser på Bibeln är att Bibelns budskap skapas av läsaren, att Bibelns sanningar är relativa och flytande, eller att Bibeln inte alls innehåller någon sanning. Allt detta är exempler på att människan ställer sig över Skriften och undergräver Skriftens auktoritet.

Andra veckan undervisade prof. Wendland om Jesu liknelser. Genom praktiska övningar och förberedelser med enskilda liknelser fick vi friska upp förmågan att läsa Bibeltexten med utgångspunkt i den tid och det folk som den skrevs för. Vi påmindes om att lyssna till vad texten säger i motsats till att vi läser något in i texten som inte står där.

Sommarkurserna för pastorer har en lång tradition hos vår systerkyrka i USA där den sedan flera tiår tillbaka tjänar som fortbildning för deras pastorer. I Europa erbjuds liknande undervisning för både pastorer och studerande sedan början av 2000-talet då sommarkurser var en del av Biblicums pastorsutbildning i Sverige. Sedan fanns under några år sommarkurserna vid seminariet till vår ukrainska systerkyrka i Ternopil, västra Ukraina. Numera erbjuds sommarkurserna vid en av tyska kyrkans församlingar utanför Leipzig. Professorer från våra amerikanska systerkyrkor (WELS och ELS) byter på att undervisa några veckor varje sommar.

Från S:t Johannes deltog David och Øyvind. Båda två har flera gånger tidigare deltagit vid sommarkurserna i Europa. Förutom den grundliga undervisningen hade vi riklig tid för gemenskap med våra europeiska bröder. Under första veckoslutet följde David med en tysk pastor upp till hans hem och församling i bergen vid tjeckiska gränsen, i Hartenstein. Här fick han njuta av öst-tysk gästfrihet och vara med om flera gudstjänster på olika orter. Øyvind utnyttjade möjligheten att hälsa på släkt och gamla bekanta i Leipzig och i Dresden.

Sommarkurserna för pastorer är ett sätt att bibehålla och stärka den gemenskap som existerar mellan kyrkorna inom KELK. Det är också ett sätt för pastorer att friska upp gammal kunskap och få ny inspiration till arbetet i sina församlingar. Vi är därför tacksamma för att denna möjlighet till fortbildning finns inom vår gemenskap och vi ber att Herren ska fortsätta att välsigna dessa kurser i framtiden. Även om det är länge att vara borta från familjen i flera veckor, så är det mycket uppbyggligt för den som deltar och förhoppningsvis får församlingen i sin tur glädje av det.

En webbplats för sommarkurserna i Europa är under uppbyggnad på adressen: summerquarter.net

Följ och dela!

Skriv en kommentar