Kommentera

Inspelningar hittas lätt via databaser

Under ett par år har en databas med inspelningar funnits tillgänglig under namnet OUS (grekiska för ”öra”). Den har utgjort en samling från den tid när Föreningen Logos började med inspelningar och har sedan kompletterats med inspelningar från S:t Johannes evangelisk-lutherska församling (StJ), Stiftelsen Biblicum, Västerås Bibelforum och olika inspelningar från LBK:s församlingar. Senare har Biblicums inspelningar lagts i en egen databas, Biblicum. Nu har en omstrukturering gjorts så att StJ:s och LBK:s inspelningar avdelats till en egen databas med namnet ORATIO (latin för ”tal”). Denna nås med länk här nere i sidfoten eller direktadressen https://sanktjohannes.info/oratio/.

Alla dessa databaser är uppbyggda enligt samma princip och använder samma slags sökfunktion. Man kan se de senast tillagda inspelningarna enligt datum och direkt klicka fram en video- eller ljudinspelning (mp3). Man kan också söka via en ruta där man väljer talare eller en organisation från en lista, eller skriver in ett valfritt sökord (t.ex. textavsnitt för predikan, eller helgdag) och får sedan en lista på sökträffar.

Databaserna kan nås via webbläsare eller en mobilenhet med iOS (iPad eller iPhone) med gratisappen FileMaker Go. I dessa används adressen titus.ofsystem.fi/oratio. Om du har FileMaker Pro (version 12 eller nyare) kan du också öppna den där på sistnämnda adress.

Nu finns alltså följande databaser:

  • Oratio: endast inspelningar från StJ och kyrkor inom KELK, främst svenska och några norska.
  • OUS: inspelningar från arrangemang med organisationer som bekänner sig till hela Guds ord och den lutherska bekännelsen, och där resp. organisation ansvarar för det läromässiga. Här finns inspelningar från Föreningen Logos kurser: t.ex. Anders Gärdeborn och Seth Erlandsson, predikningar (fram till 2008) och bibelstudier (Ola Österbacka). Vidare finns inspelningar från NELK, Lutherdagar och Biblicums inspelningar m.fl.
  • Biblicum: en del av föregående, där inspelningarna länkar till biblicum.se.
Följ och dela!

Skriv en kommentar