Kommentera

17:e söndag efter Trefaldighet – En kristen människas frihet

Predikotexten denna söndag är Markus 7:5-13.

Jesus undervisar igen om skillnaden mellan människans hjärta och människans handlingar. Gud vill att vi ska ära honom med våra hjärtan. Sedan kommer gudfruktiga handlingar som en frukt av tron i hjärtat. Handlingarna följer inte nödvändigtvis den mall som hycklarna har satt upp för vilka de gudfruktiga handlingarna är. Jesus avslöjar fariseernas hyckleri, det hyckleri som måste avslöjas i varje generation.

Vi firar vår gudstjänst i Lepplax bykyrka kl 13.

Följ och dela!

Skriv en kommentar