Kommentera

19:e söndag efter Trefaldighet – Tro och otro

Predikotexten denna söndag är Johannes 7:40-52.

Vem är Messias och varifrån kommer han? Var Jesus en uppfyllelse av Skriften eller var han en lögnare? Folket som lyssnade på Jesus blev inte överens om han talade sanning eller inte. Ingen vågade ändå gripa Jesus, tempelvakterna vittnade om honom: ”Aldrig har någon människa talat som han.”

Jesus var Messias. Han var Profeten som skulle komma. Han var den Israelsfolket väntade på. På trots av det förkastade de flesta honom. Några få kom till tro och bevarades i tro. På söndag ska vi få höra mer om det som skiljer mellan tro och otro.

Välkommen till Lepplax bykyrka kl 13!

Följ och dela!

Skriv en kommentar