Kommentera

Trettondagsfest i Österhankmo

På trettondagen den 6 januari 2016 utlokaliserades gudstjänsten till Vasa ev-luth församlingars lägercentrum i Österhankmo i Kvevlax, Korsholm. Kapellet är vackert beläget med utsikt mot Pudimofjärden som altartavla.

Efter gudstjänsten avnjöt besökarna julgröt med fruktkräm och kaffe. Dagen avslutades med en andakt av David Åkerlund, kring begreppen Nåd och Frid.

Dagen var den första riktigt kalla dagen denna vinter med en temperatur på –23°. Men ljuset från den öppna fjärden var fint. 25 personer hade vågat sig ut i kylan.

Inspelningar (ljud): Gudstjänstpredikan av Ola Österbacka och andakt av David Åkerlund.

Ola Österbacka ledde gudstjänsten. Vid pianot Hans Ahlskog.
Ola Österbacka ledde gudstjänsten. Vid pianot Hans Ahlskog.
Följ och dela!

Skriv en kommentar