Kommentera

Septuagesima – Guds oförskyllda nåd

Predikotexten på söndag septuagesima är Matteus 20:1-16.

Jesus berättar om hur det kommer att vara i himmelriket. Gud kallar människor till omvändelse och tro till olika tider. Några kanske kommer till tro och får brottas med livet under korset helt från barndomen fram till den ljuva ålderdomen. Andra kanske lever ett långt liv i synd och elände och kommer först till tro på sin dödsbädd. Om båda förtröstar på frälsningen i Jesus Kristus allena så får de gå in i himmelriket vid livets slut. Om de förskastar Frälsaren går de förlorade. Gud handlar som han själv vill. Han delar ut sin nåd när och hur han vill. Den som har levt ett långt liv som kristen har lika lite rätt på himmelriket som den som levt ett långt liv i obotfärdighet och synd. Nåden är oförtjänt för alla människor, ingen förtjänar den. Gud ger oss sin nåd i sin son Jesus Kristus.

Kom och lyssna mer söndag kl 13 i Lepplax bykyrka!

Följ och dela!

Skriv en kommentar