Kampen mot mörkrets makter

Att påstå att det finns onda makter i vår värld är inget överraskande. Men att tala om onda andar eller demoner är kontroversiellt. Är det inte så att det medicinska vetandet i vår tid har gjort de onda andarna överflödiga? Kan inte medicinen förklara det som i evangelierna kallas onda andar, de som mötte Jesus och rasade inför honom?

Och hur är det i dag? Det finns företeelser där vi gärna erkänner att det handlar om onda andar. Vi kan tänka på företeelser som speldjävul och porrberoende. Kan vi som kristna drabbas av onda andar, och hur ska vi hantera dem?

Under gudstjänsten i Biblion på tredje söndagen i fastan, den 28 februari kl 11, kommer vi att ställa sådana frågor. Och vi ska konstatera, att de onda andarna är verksamma också kring oss och i våra hem. Vi ska också söka ett bibliskt svar på frågan hur vi ska hantera dem.

Som kristna har vi två naturer: den gamla människan är allierad med djävulen, de onda andarnas furste, och fastnar alltför lätt i hans garn, men den nya, pånyttfödda människan söker sig till Honom som har dött och uppstått för oss för att få kraft att bekämpa det onda i oss. Där finns förvissningen om att segern över djävulen är vunnen och att det därför finns hopp att en dag stå segrande med honom vid det himmelska målet, där det inte längre finns någon ond makt som kan förföra oss. Det är alltså genom att hålla oss till Kristus och hans ord som vi kan driva ut den onde och hans demoner.

Följ och dela!