Marie bebådelsedag

Vi har nu ungefär nio månader till jul. Den här söndagen hör alltså ihop med julkretsen, trots att den infaller på den dag som normalt skulle vara passionssöndagen, ingången till djupfastan. Den egentliga dagen för Marie bebådelsedag är 25 mars. I år är påsken ovanligt tidig, och eftersom vi inte firar Marie bebådelsedag på palmsöndagen, och inte heller i Stilla veckan, så förskjuts den i år nästan två veckor.

Den oansenliga jungfrun i Nasaret fick del av Guds nåd. Maria var inte syndfri så att det skulle vara därför som hon anförtroddes uppdraget att föda Jesusbarnet. Hon var precis som alla andra människor en syndare. Att Gud utvalde Maria var inte hennes förtjänst utan det berodde på Guds nåd. Som syndare skulle hon välsignas på samma sätt som alla andra människor, genom det barn som hon skulle föda. Men Gud välsignade henne också på ett särskilt sätt genom den tjänst hon kallades till. ”Salig är du som trodde”, var hennes släkting Elisabets hälsning till henne.

Läran om jungfrufödelsen är en central kristen lära. På den hänger hela Jesu frälsningsgärning. Men just därför har den också varit föremål för attacker från otron. På samma sätt är det med läran om skapelsen. Allt går tillbaka på tvivlet att Gud kan göra allt, och förnekelsen att han har gjort ingripanden i världshistorien med sitt allmakts ord. Men dagens text säger: Ingenting är omöjligt för Gud. Därför ska han ha all ära också denna dag.

Följ och dela!