Kommentera

Bekännelsetrogna lutherska kyrkor till Vasa 27–29 maj

Sista helgen i maj samlas europeiska representanter för bekännelsetrogna kyrkor inom Konfessionella Evangeliska Lutherska Konferensen (KELK) på Lepikko lägergård i Alskat, Korsholm utanför Vasa.

Ämnet för årets konferens är doxologin i Herrens bön. Deltagarna representerar alla kyrkor som redan delar samma tro, lära och bekännelse och som visar det genom att de officiellt upprättat kyrkogemenskap med varandra. Konferensen är därför till för att stärka de gemenskapsband som redan existerar mellan kyrkorna. Detta sker genom bibliskt grundade föredrag och diskussioner över konferensens tema, vid gemensamma morgon- och kvällsandakter, vid de gemensamma måtiderna och samtalen, och till sist en gemensam högtidsgudstjänst på söndagen.

Hela programmet är öppet för gäster som önskar komma och lyssna och annars bekanta sig med de europeiska kyrkorna inom KELK. Det kommer att finnas gott om tid för samtal med konferensens deltagare mellan föredragen och under måltiderna.

Den som är intresserad att komma till KELK-konferensen som gäst antigen för en eller flera dagar ombeds anmäla sig till Øyvind Edvardsen, e-post: oyvinded@yahoo.com.

Det finns ett begränsat antal övernattningsplatser till förfogande för den som önskar att övernatta. Anmälning så snart som möjligt, senast 1:a maj.

Hela programmet hålls på engelska. För mer information om KELK, gå till: www.celc.info. Värdar för konferensen är S:t Johannes evangelisk-lutherska församling tillsammans med Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko.

Bildgalleri från fjolårets konferens i Sverige.

Programskiss för fredag-lördag:

9.00 Morgonandakt
9.30 Mötesärenden (fredag: registrering)
10.00 Föredrag 1/3 med respons och diskussion
12.00 Lunch
14.00 Föredrag 2/4 med respons och diskussion
16.30 Mötesärenden och presentationer från kyrkorna
18.00 Kvällsmat
19.30 Aftonandakt
Bastu och samvaro

Deltagare i KELK Europa på Hjortsbergagården i Alvesta i juni 2015
Deltagare i KELK Europa på Hjortsbergagården i Alvesta i juni 2015
Följ och dela!

Skriv en kommentar