Kommentera

Fjärde söndagen efter påsk – I världen men inte av världen

När vi firar den fjärde söndagen efter påsk är vi ungefär mitt inne i påsktiden, den tid när vi gläds över Kristi uppståndelse och följer honom och hans undervisning fram till hans himmelsfärd och beredelsen inför pingsthögtiden.

Evangelietexten från Joh 16:5–15 visar framåt mot den Helige Andes verksamhet. Jesus lovar att han inte ska lämna de sina faderlösa. Han sänder dem en Hjälpare, som ska påminna dem om allt vad Jesus har sagt, och lära dem det som de inte har hunnit ta in under de få år Jesus var med dem. Men Anden ska leda dem in i hela sanningen. Det gör han genom Jesu apostlar, som utrustades på ett fullkomligt sätt så att de kunde teckna ner Jesu undervisning i Den Heliga Skrift.

Det här är en påminnelse om hur viktigt det är att regelbundet läsa och höra Guds ord. Välkommen till Biblion kl 11!

Följ och dela!

Skriv en kommentar