Kommentera

Pingstdagen

Alla uppfylldes av den helige Ande. Apg 2:4.

Vid denna heliga och fröjdefulla Pingsthögtid ihågkommer vi och tackar vår käre Herre Gud för den stora, oändliga välgärning, som han utfört här på jorden, därmed att han från himmelen har låtit uppenbara sitt heliga, kära ord, inte ett torftigt och vanligt ord utan ett ord alldeles för sig, skilt från allt annat, tvärt emot Moses’ lag.

Ty i dag, denna Pingstdag, har Kristi rike börjat genom apostlarna och har genom evangelium uppenbarats för all världen. Kristus har väl själv i sin person haft sitt rike från evighet, men i dag, Pingstdagen, har detta av den helige Ande uppenbarats för hela världen.

Och denna uppenbarelse har skett med stor trotsighet, frimodighet och glädje hos fattiga fiskare, apostlarna, som förut av fruktan förnekat Kristus och övergivit honom och varit skygga, förskräckta och försagda.

I dag, den nya Pingstdagen, har Kristi fröjdefulla, saliga och ljuvliga rike trätt i dagen, fullt av fröjd, mod och trygghet.

(Martin Luther)

Följ och dela!

Skriv en kommentar