Kommentera

Första söndagen efter Trefaldighet

När vi nu har kommit in i den ”gröna” tiden efter pingsten och Trefaldighetssöndagen möter vi som första tema Förgängliga och oförgängliga skatter. Vi stannar upp inför de rikedomar som Gud har gett oss i sina andliga gåvor, som varar i evighet, och jämför dem med de materiella som vara bara en kort tid. Evangeliet för denna söndag handlar om den rike mannen och Lasarus (Luk 16:19–31).

I naturen upplever vi på våra breddgrader ”den blomstertid som kommer med lust och fägring stor”. Allt har åter grönskat och häggarna har slagit ut i blom. Också i detta ser vi Skaparens godhet mot oss. År efter år låter han sin nåd flöda över oss. Men detta ska inte fästa oss så vid livet i världen att vi glömmer den stora skatten: att Gud har låtit oss få del av sin godhet som han lät komma genom sin Son, Jesus Kristus. Genom honom har vi fått syndernas förlåtelse, liv och salighet. ”Låt oss den nåd besinna som räcker året om.”

Denna söndag firar vi högmässa kl 10 med deltagarna i KEK Europa på Lepikko lägercentrum i Alskat utanför Vasa. Gudstjänstliturgin hålls på svenska av Øyvind Edvardsen och predikan hålls på engelska av en av de mest avlägsna deltagarna, Luke Wolfgramm från Novisibirsk i Sibirien. Predikan finns översatt till svenska och finska och delas ut på papper. I nattvarden deltar de som tillhör kyrkor inom KELK-gemenskapen.

Följ och dela!

Skriv en kommentar