Kommentera

Kallelsen till Guds rike

Den andra söndagen efter Trefaldighet (den tredje efter pingst) berättar om hur Gud kallar oss till sitt rike och hur vi människor svarar på kallelsen. Temat anslås i första årgångens evangelietext där Jesus berättar liknelsen om kallelsen till bröllopet.

Den innevarande texten för tredje årgången från Luk 9:51–62 (vi har behållit den längre texten från den gamla handboken) berättar bakgrunden till att Jesus talar om kostnaderna för lärjungaskapet. Han styr sina steg mot Jerusalem och i en samarisk by tar man inte emot honom. Hans lärjungar är beredda att bestraffa dem med himmelsk eld, men Jesus tillrättavisar dem. Sedan återger Lukas tre episoder om människor som önskar följa Jesus. Svaren visar att livet som Jesu lärjunge inte kan överbjuda världens villkor. Jesus bestraffar människans vanliga undanflykter från att behöva betala kostnaderna att följa honom.

Den gammaltestamentliga texten från Jer 6:16–19 är dramatiskt aktuell i vår tid. Jeremia förmedlar HERRENS kärleksfulla förmaning: Fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så ska ni finna ro för era själar.

Vad svarade man för 2600 år sedan, och vad svarar man i dag? Vi vill inte vandra på den.

Svaret då ledde till en hård straffdom: Se, jag ska låta olycka drabba detta folk … eftersom de inte har lyssnat på mina ord utan förkastat min lag. Också över vår tid hänger denna allvarliga följd av ohörsamheten mot Guds ord. Vad ska Gud göra med detta olydiga folk, som hånar Guds ord i stället för att fråga efter de urgamla stigarna och den goda vägen? Vi behöver inte gissa. Jesus själv talade i klartext om de fruktansvärda följderna: den eviga förtappelsen.

Låt oss söka Herren medan det är tid och vända om till honom så att vi inte drabbas av hans vrede, utan när tiden är ute får del av hans välsignelse i det himmelska bröllopet för Jesu skull, av nåd.

Så kort och dyr är nådatiden,
då vägen hem dig öppen står.
Snart är din bättringsdag förliden,
och snart din sista timme slår.
Så hör i dag Guds kärleks råd:
Tro som du är hans fria nåd!

Axel B Svensson (SH 221)

Följ och dela!