Kommentera

Vingårdsmännens lön

Den kommande söndagen bär ett gammalt latinskt namn: Septuagesima. Vi har drygt två veckor tills fastetiden inleds på askonsdagen (i år den 6 mars) och den här tiden kallas förfastan. I vår tradition är den liturgiska färgen ännu grön, medan man i många andra kyrkor har blå eller lila färg redan under förfastan. Söndagens namn betyder den sjuttionde, underförstått antal dagar till påsk även om det inte är matematiskt exakt. Följande söndag är Sexagesima och sedan följer fastlagssöndagen, vars latinska namn Quinquagesima betyder den femtionde före påsk.

Söndagens gamla tema är Guds oförskyllda nåd. Den första årgångens evangelietext handlar om liknelsen om vingårdsmännen som får samma lön oberoende av om de jobbat hela dagen eller kommit först under den sista timmen. Jesus vill visa att begreppet lön är något helt annat i Guds rike än det som vi människor räknar med. När Gud ger lön ger han det inte på grund av vad vi har gjort, utan för Jesu skull, oförskyllt, helt gratis.

Bakgrunden till liknelsen är berättelsen om hur en rik man kommer till Jesus och frågar vad gott han ska göra för att få evigt liv. Han uttrycker den naturliga judiska inställningen: man ska göra något. Jesus visar att det är omöjligt för människor att göra så mycket gott att man är förtjänt att få evigt liv. Men det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. I Guds rike handlar det om en enda människas helighet: Jesus är den enda som har uppfyllt alla krav. Och han uppfyllde dem i vårt ställe. Dessutom tog han straffet för allt det vi inte har klarat av. Efter att han berättat liknelsen förklarar han att han måste gå till Jerusalem för att lida och dö, men att han ska uppstå på tredje dagen. Där är svaret på frågan hur vi kan få evigt liv: I Jesu död och seger.

Frukterna av hans verk är att var och en som tror på honom har del i allt han har förtjänat. Det spelar ingen roll vid vilken tidpunkt i livet vi kommit till honom. Det är en stor förmån om vi har fått vara hans ända sedan barn och kanske fått tjäna honom under ett långt liv, men hans nåd är lika stor mot den som kom i elfte timmen, likt rövaren på korset.

Fast vi inte kan skaffa oss inträdesbiljetten till himlen kallar Gud oss till tjänst i sin vingård. Där får vi uppgifter som passar vår förmåga. Och han ska ge lön för tjänsten, även om den inte ges oss på grund av vår förtjänst utan för Jesu skull. Kraften och glädjen i tjänsten får vi genom att ha blicken fäst på honom. Den himmelska lönen räknas på ett annat sätt än i världsliga sammanhang.

Men, Herre Jesus, hjälp du mig,
att jag må leva helt för dig
och söka glad och kärleksfull
att göra allt blott för din skull!

(Lina Sandell)

Följ och dela!