Kommentera

En glimt av det himmelska

Ibland ges möjlighet åt människor att få se in i den himmelska världen. Mose bad en gång att han skulle få se Guds härlighet. Han fick inte se Gud i ansiktet, men han fick se honom på ryggen. Söndagens evangelietext berättar om ett tillfälle när han verkligen fick möta Gud ansikte mot ansikte. Han fick för en stund återvända till jorden för att tillsammans med profeten Elia se Jesus, Guds Son, i hans härlighet.

Nu skulle det gå i uppfyllelse som dessa Gamla testamentets stora män hade fått se långt borta i fjärran. De samtalade med Jesus om hans väg till Jerusalem där han skulle uppfylla allt som var sagt och skrivet om honom. Mose hade förmedlat skuggbilder av honom. Nu kom verkligheten själv. Profeten Elia hade tillsammans med en lång rad andra profeter fått Herrens ord om Honom som skulle återupprätta Davids fallna tron och grunda ett evigt rike. Inte ett rike med jordisk makt, utan ett nådens rike. Men även om Messias kom saktmodig och lät sig torteras och dödas skulle hans makt visa sig. Han skulle uppstå igen och genom sin Ande breda ut riket över hela världen.

Tre av Jesu lärjungar fick vara med om denna enastående händelse. Petrus vittnar senare i sitt andra brev om hur de fick vara med på det heliga berget och höra rösten som vittnade om honom: Han är min Son, min Älskade. Genom Andens särskilda påminnelse om vad Jesus hade sagt fick Petrus kraft att föra ut ordet om honom och förmanar oss idag genom Skriftens ord: Lyssna till honom! 

Vi kan också ibland få en förnimmelse av att vara på förklaringsberget och se in i den himmelska världen, att se Jesus med våra andliga ögon. Som lärjungarna måste vi sedan gå ner från berget, in i vardagen med dess mödor och prövningar. Men vi har löftet att en dag få se Honom sådan han är, se det verkliga, fulla ljuset från vår Herre och Frälsare. Det löftet har vi fått tack vare vår Frälsarens verk som han förklarade för Mose och Elia att han skulle utföra, och som Skriften intygar är uppfyllt till alla delar.

O Kristus, redan på vår jord
låt dig för oss förklaras.
Lys oss med kraften av ditt ord,
låt oss i dig bevaras,
så att i himmelen en gång
vi skall få prisa dig med sång
bland dem som du har frälsat.

(Hemming från Masku, O Torvalds, psb 120)

Följ och dela!