Kommentera

Kom och hör!

I evangelietexten för tredje söndagen efter trettondagen berättas om den samariska kvinnan som vi gjorde bekantskap med redan förra söndagen (Joh 4). Hon lämnade sin vattenkruka och gick in till Sykar och inbjöd folket att komma och lyssna till Jesus: Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias?

I dag kan vi inte bjuda våra vänner och grannar att komma och se Jesus. Men vi kan inbjuda dem att komma och höra honom. Han är hos oss när vi öppnar vår Bibel och när vi samlas för att höra hans ord. Många av de människor som kvinnan inbjöd kom till tro på honom. De kunde vittna: Vi har själva hört, och vi vet att han verkligen är världens Frälsare.

Söndagens tema är Jesus skapar tro. Det gör han genom sitt Ord och genom den Hjälpare som han sände för att förklara Ordet för oss: Den Helige Ande. Aposteln Paulus frågar (Rom 10:14, 17): Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? … Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord.

Därför är det så viktigt att vi hör. Det är så viktigt att vi går till en gudstjänst där Guds Ord predikas rent och klart. Det är viktigt att vi inte förvanskar predikan med något annat utan håller oss till Kristi och hans apostlars ord. Det är viktigt att vi är noga med vad vi hör. För det är genom Kristi ord som tron skapas, så som den augsburgska bekännelsen uttrycker det (art V):

Genom Ordet och sakramenten såsom genom medel skänkes den helige Ande, vilken hos dem, som hör evangelium, frambringar tron, var och när det behagar Gud.

Lovad vare Gud som sänder
oss sin helga sannings ord!
Himmelskt ljus han därmed tänder
uti mörkret på vår jord
för att lära oss och leda
och för himmelen bereda.
(J H Roos, psb 203)

Följ och dela!