Styrelsen för S:t Johannes ev-luth församling har beslutat att gudstjänster under tiden för undantagstillståndet genomförs som direktsändning, i vissa fall från hem. Vi har under hela församlingens historia använt denna metod att låta allmänheten ta del av gudstjänsterna både med direktsändning och med inspelningar som läggs ut efteråt. Vi har ett arkiv med hundratals inspelade gudstjänster och predikningar.

Den 22 mars erbjuds gudstjänst med David Åkerlund.

Eftersom Ola Österbacka tillhör riskgruppen kommer han att den 29 mars erbjuda textläsning, predikan och bön som direktsändning hemifrån, eventuellt också vid senare tillfällen.

Vi kommer inte att ordna nattvard vid öppna samlingar men däremot erbjuds nattvardstillfällen i hem. David Åkerlund kan kontaktas för överenskommelse om tid och plats.

I övrigt hänvisas vi till inspelningarna, som också kan sökas via databasen Oratio. I denna ingår också inspelningar från LBK i Sverige och Norge.  Sök på församling/kyrka, talare eller fria sökord som tema eller helg.

Följ och dela!