Kommentera

BoB nr 3 finns att ladda ner

Bibel och Bekännelse nr 3/2021 finns att ladda ner här som pdf. Numret har temat Den helige Ande och hans gåvor. Ur innehållet:

  • Vi tror på den helige Ande!
  • Andens främsta uppgift
  • De andliga nådegåvorna
  • Nådemedelskristendom
  • Pingstkarismatik – en historisk översikt
  • Karismatisk lovsång och luthersk gudstjänsttradition
  • Tungotalets betydelse för kristen lära
  • Joel
  • Jesus blir förundrad
Följ och dela!