Förnekelse och bekännelse

Så blev det splittring bland folket för hans skull. Så berättar Johannes hur det gick när Jesus undervisade folkmassan under lövhyddohögtiden i Jerusalem (Joh 7:40–52). Men skulle han inte samla och förena Guds skingrade barn, så att det blir en hjord och en herde?

Den här tiden, bara några månader före Jesu lidande och död, var det oro bland folket. Åsikterna polariserades. Antingen trodde man att Jesus var Messias eller så såg man honom som en farlig falsk profet som höll på att förleda folket. Redan långt tidigare hade Jesus varnat sina lärjungar för att hans verksamhet skulle medföra stridigheter. När han sände ut sina tolv apostlar för att predika sa han: Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att att sända fred, utan svärd (Matt 10:34).

I versen innan talade han också om förnekelse och bekännelse: Den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min Far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min Far i himlen. Johannes förklarar: Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern (1 Joh 2:23).

Så delar Andens svärd människor också i vår tid. Genom samfunden går splittringen fram särskilt genom synen på hbtq-frågorna. Det är inga små frågor det gäller. Egentligen finns bara en fråga: Vad syns dig om Kristus? Tror du att han är Guds Son, så tror du hans ord och handlar efter det, hur är världen förhåller sig till honom och hans ord. Förnekelsen kostar lika mycket för människor i dag som den gjorde på Jesu och apostlarnas tid: risken för evig förtappelse. Och bekännelsen är lika välsignad: den ger gemenskap med Fadern och Sonen i evighet, och redan här på jorden gemenskap med den lilla skara som förenas genom tron på Jesu ord.

Friskt mod! Låt det storma, låt fienden rasa!
Vi bor utan fruktan på klippan ändå.
Hur skulle vi ängslas och modlöst förtvivla:
Gud är ju vår klippa – nog ska han bestå!

(O.A. Welin)


En aktuell och klargörande bok: HBTQ och Bibeln – Svärdet genom svensk kristenhet. Finns på Biblicums förlag och Logos förlag.

Följ och dela!