Den stora tryggheten

Hur kan vi tala om trygghet i dessa tider? Vi har ofta haft orsak att tala om oro och ångest. Inför det nya året finns orosmoln i världen och hemma i vårt eget land – för många också konkret i det egna livet.

Låt oss för ett ögonblick se hur det var för det lilla barnet Jesus och för hans familj. Efter bara några veckor, eller månader, när de vise männen hade varit på besök och överlämnat sina gåvor och tillbett honom, stundade ett bryskt uppbrott. En ängel gav besked åt Josef: barnets liv är hotat. Fly! Minnet av kung Herodes hemska barnamord i Betlehem brukar vara temat på fjärdedag jul, Menlösa (värnlösa) barns dag.

Det lilla barnet Jesus kunde inte garantera sin egen trygghet. Inte ens hans starka jordiska far Josef kunde det. Men det finns en makt som ingen jordisk fiende kan stå emot. Gud den Allsmäktige vakade över sin Son och gav honom en fullständig trygghet.

Samme allsmäktige Gud förmedlar en välsignad trygghet också åt oss som tillhör honom. Jesus, Guds evige Son som har all makt i himlen och på jorden, lärde sina lärjungar i bergspredikan (Matt 6:31–34):

Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Nyårsdagen har temat I Jesu namn. Där finns den stora tryggheten. Med Honom som herde har de små lammen det gott även om världen runt dem larmar. För han har omsorg om de sina.

O, hur lycklig är ej den som har Jesus funnit,
äger honom till sin vän, frid i honom vunnit!
Ty av allting på vår jord är blott ett nödvändigt:
att ha Jesus och hans ord som sin del beständigt.

(F Lundgren)


Ett välsignat nytt år i Jesu namn!

Följ och dela!