Inför årsskiftet

Jag vet inte vad som skall möta mig under det kommande år. Gud hängt för mitt öga en slöja vars flik jag ej lyfta förmår. Jag ser ej en handsbredd framför mig, dock vet jag att Herren är när’, och tryggt över brusande vågor det bävande barnet han bär. Då...

Fortsätt att läsa

Kampen mot mörkrets makter

På söndag har vi åter möjlighet att komma samman till en gudstjänst, där vi får tillsammans sjunga, be och lyssna till Guds ord. Vi firar tredje söndag i fastan med ett tungt tema: Kampen mot mörkrets makter. Predikotexten från Lukas 4:31-37 berättar om för oss hur Jesus blir angripen av...

Fortsätt att läsa