Kommentera

Stöd till Ukrainas kristna

Det upprop vi gjorde den 26 februari resulterade i betydande gåvor. Vi erbjuder fortsatt möjlighet att bidra med penningmedel, som i dagens läge är det bästa sättet att stöda det lidande folket i Ukraina. Du kan när som helst betala en gåva via MobilePay 18161. Ange Ukraina eller referensnummer 9001 så kommer det rätt. Det går också bra att använda bank: IBAN: FI46 3131 1002 2560 83 med referens 9001. (Vi har polismyndighetens insamlingstillstånd i Österbotten.)

Vi sänder våra medel via WELS i USA, som beskriver sin stödverksamhet genom synodpresident Mark Schroeders information. En mindre del sänder vi via personliga kontakter till Tyskland för att hjälpa till med uppehället för en mor och hennes barn, som flytt från Ukraina. Nataliya har haft en central roll i den ukrainska kyrkan.

Vi förenar oss i den avslutande bönen i den länkade texten:

Herre Gud, ljuset från ditt frälsande evangelium fortsätter att skina i denna värld av mörker och ondska. Genom denna goda nyhet har du tagit ut människor från hela världen från syndens mörker till ditt underbara ljus. Men det onda finns, och Satans verksamhet i denna fallna värld fortsätter. Vi ber att du ska vara med de många som i Ukraina upplever ofattbara prövningar och lidande. Beskydda dem, förse dem med vad de behöver och, framför allt, styrk dem i tron och förtröstan på dig och dina löften. Vi anförtror dem i din nådiga vård och vet att du har lovat att alltid vara med dem. Gör dem förvissade om att de inte ska behöva frukta något ont även om de nu vandrar i dödsskuggans dal. Vi ber dig att i din kärlek och vishet återställa fred och säkerhet för dem som nu drabbas av krig och blodsutgjutelse och fortsätta att låta ditt evangelium vara den tröst och det hopp som så många är i desperat behov av. Vi ber i Jesu namn. Amen.

Följ och dela!