Kommentera

Den starke och den starkaste

Den tredje söndagen i fastan har temat ”Kampen mot mörkrets makter”. Sällan har vi ett tema som är mera aktuellt i tiden. Snart sagt hela världen ställer upp med sympati och också med hjälpaktioner för ett land vars frihet hotas av mörka makter. Vanliga, oskyldiga människor, däribland många barn, lemlästas och dödas och egendom bombas sönder. Mörkrets furste är stark.

Även om vi bor i ett s k kristet land och till synes har det lugnt och tryggt går mörkrets furste lös också här. Han har på ett smygande och försåtligt sätt röjt undan tilliten till Guds ord. Han har lyckats manipulera både samhällets och kyrkors ledare att förakta den bibliska grunden för äktenskap och moral. Under 2020 dödades 8 300 ofödda barn i Finland, med eftertanke och noggrann beräkning, i många fall för att säkerställa att modern/föräldrarna kan fortsätta att leva ett gott liv.

Den infiltration som djävulen lyckats med i länder med tusenåriga kristna traditioner har varit fruktansvärt framgångsrik. De oskyldiga som drabbas av lidande och död på grund av krigets fasor är värda alla våra sympatier. Men hur är det med alla dem som hotas av evig osalighet på grund av den djävulska fiendskapen mot världens Frälsare? Begrunda hur starkt och ofta Jesus varnar för den eviga förtappelsen! Han säger (Luk 12:4–5):

Till er, mina vänner, säger jag: Var inte rädda för dem som dödar kroppen och sedan inte kan göra mer. Jag ska visa er vem ni ska frukta: Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er: Honom ska ni frukta.

Är det djävulen som Jesus talar om här? Visst är han stark. Vi ska inte underskatta honom, som går omkring som ett rytande lejon. Men han är inte den starkaste. Det är bara Gud som har all makt, och han ska en dag uppenbara den. Då ska djävulen få sitt straff för evigt, liksom de som låtit sig användas för hans mörka syften. Därför är det så viktigt för oss att i dag att se upp till Honom, som fått all makt i himlen och på jorden, och att lyssna till honom.

Till dem som söker hans beskydd i nödens tid av skräck och ångest säger han också så tröstefullt, att inte ens en sparv är glömd inför Gud. ”Ni är mer värda än många sparvar.”

Mörkrets dysterhet försvinner,
natten flyr för dagens bloss,
och när Kristus segern vinner
öppnas himmelen för oss.
Med sitt blod, så är vår tro;
på sitt kors han ger oss ro.
(G Skinnari, O Torvalds)

Följ och dela!