Kommentera

På ditt ord, Mästare!

En av huvudtexterna på Apostladagen berättar om det fantastiska fiskafänge som Petrus och hans fiskarvänner fick uppleva (Luk 5:1–11). De hade stretat med sina nät en hel natt och inte fått någonting alls. När de höll på att skölja näten kom en landkrabba och gav dem tips för fisket. Men det var inget hån – det var Mästaren, den Allsmäktige, som skulle lära dem att fiska människor.

Visst är det bra med erfarenhet och att bruka sitt förstånd i våra jordiska sysslor. Men i de himmelska tingen räcker det inte till. Tvärtom, då är det viktigt att lägga sin yrkesstolthet åt sidan. Då finns det bara en sak att göra: att handla på Mästarens ord också fast det gäller att lägga ut på djupt vatten.

Om skarorna av dem som samlas för att höra Guds ord minskar ska vi inte försöka kompensera med konster av olika slag. Lösningen är inte att kompromissa bort det anstötliga i det bibliska budskapet, utan snarare att gå djupare in i Ordet för att låta det bära sin frukt. Han som ledde fiskstimmen in i Petrus nät där i Gennesarets sjö, han vet nog också vem som Anden ska väcka med evangeliets Ord.

Därför gäller också i dag samma grund för oss som vill vara människofiskare: ”Men på ditt ord ska jag lägga ut näten.” Inte något annat än Ordet, inte utöver Ordet, inte något mindre än allt Guds ord ska vara vårt verktyg och vår kraft till den tjänst som Mästaren kallar oss till.

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror” (Rom 1:16).

Det skall ej fåfängt komma åter,
så ordets Herre lovat har.
Han oss det ordet utså låter.
Vi frukt ej ser, men det står kvar
att himmel skall förgås och jord,
men ej hans eget dyra ord.

(A. Hydén)

Följ och dela!