Kommentera

Att vara Jesu lärjunge

kvällsandakt
Bild: från kvällsandakt. Foto: Botvid Lindström.

Nästsista helgen i juli fick vi samlas till ett välsignat barnläger på Hummelholmen i Monäs. I många år saknades barn i vår församling och med stor tacksamhet ser vi hur Gud äntligen har välsignat vår lilla församling med en liten skara barn i olika åldrar. Dessa små plantor ville vi samla till läger för undervisning om Guds ord och för att dela gemenskapen och glädjen i Kristus tillsammans med troende bröder och systrar.

Huvudtemat för lägret var: Att vara Jesu lärjunge. Barnen delades in i 3 olika grupper som fick ta del av åldersanpassad undervisning av församlingens vuxna. Under lektionerna behandlade vi teman såsom; Jesus lär oss att älska, Jesus lär oss att följa Hans ord samt missionsbefallningen och Jesu löfte om att vara med oss alla dagar till tidens slut.

I samband med lektionerna fick barnen också sjunga, pyssla och svara på frågor. De yngsta barnen gjorde egna lägertröjor medan de äldre barnen fick göra egna gympaväskor. Glädjande nog valde de flesta barnen att pryda sina väskor med ett stort kors, ett kors som kan få bli en enkel predikan och evangelisation i skolgymnastiken.

Mellan lektionerna fanns det även tid för lek och bollspel och vi kan med glädje konstatera att samhörigheten mellan barnen är stark och att de involverade alla i sina spel och lekar. De populäraste spelen för de äldre barnen var kuppipallo och fotboll medan de yngre barnen gärna höll till i den lilla lekparken eller busade tillsammans på de rymliga gräsplanerna.

På lördag eftermiddag fanns det tillfälle att åka ut till Klippan och simma och på kvällen efter en svettig fotbollsmatch mellan barn och vuxna var det dags för bastu och grillning av marshmallows runt lägerelden.

Till programmet hörde också aftonbön och morgonbön och helgen avslutades med gudstjänst på söndag eftermiddag. Gudstjänsten leddes av David och predikan hölls av vår långväga gäst Keith Wessel från WELS i USA.

Innan det var dags att åka hem blev vi bjudna på glass och godis och sist återstod endast städning av utrymmena.

Övernattningen skedde i små lägerstugor på området och bespisningen sköttes av lägerdeltagarna. Både barn och vuxna hade tilldelats egna ansvarsturer för maten och allt förlöpte till belåtenhet.

Det blev en intensiv helg med fullspäckat program. Vi har fått höra många skratt, se glada barn springa omkring och det viktigaste av allt: de fick höra om barnens bäste vän Jesus! Vi har stor orsak att tacka Gud efter en helg som denna. Drygt 30 personer fick samlas och tillsammans glädjas över att få vara Jesu lärjungar. Vilken rikedom och välsignelse! Äran och tacket tillhör vår Gud som lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut!

Mia Ahlskog

Från kvällsandakt. Foto: Botvid Lindström.
Följ och dela!