Kommentera

Vi kom ihåg våra bortgångna

Helga Dahlskog assisterade med ljuständning. Foto: Östen.

Vi har firat Alla helgons dag med gudstjänst i Settlementcentrum i Vasa. Blickarna riktades mot den stora skaran inför tronen, där också våra trossyskon som lämnat oss de senaste månaderna får vara med för Jesu skull. Gudstjänsten i Vasa inleddes med att vi tände ljus för de vänner som vi nu saknar. Efter pizzabuffé och kaffe samlades vi en kort stund för att dela minnen.

Den uppståndne Frälsaren säger: ”Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket” (Upp 1:17f).

Där uppe inför tronen en frälsad skara står
och sjunger glad sin lovsång om Lammets blod och sår.
Den kommit ifrån jordens bedrövelse och strid,
och nu den salig njuter en evig sabbatsfrid.
(SH 505, Adi Sjöblom)

Christina Lindström avled den 16 juli. Hon skulle i augusti ha fyllt 84 år.

 

Anton Myntti avled den 12 augusti, två månader innan han skulle ha fyllt 101 år.
Klas-Erik Isaksson avled den 16 oktober i en ålder av 82 år.

 

I gudstjänsten användes några av de alster som vännerna gjort till församlingens disposition: Christina har gjort altartextilier, Anton uppståndelsekorset, det lilla korset och knäfallspallen. Foto: Helga.
Följ och dela!