Kommentera

Domsöndagens härliga budskap

Hur kan tanken på att stå inför en Domare, som vet allt om ens liv, vara en glädje? Att möta en som kan avslöja varje ond tanke och varje underlåtenhet att göra det goda, kan det ge lyckovibbar? Är det inte snarare så att tanken på den dagen präglas av Olof Kolmodins fråga: ”Hur skall jag på domens förfärliga dag väl kunna bestå inför Herran?”

1700-talsprofessorn Magnus Malmstedt hävdar motsatsen till fruktan och oro: ”Yttersta dagen en glädjedag bliver för dem på Jesus, vår Frälsare, tro.” Hur menar han? Hela receptet lyder:

Fruktar du ännu för döden och domen,
må du då tänka på Frälsarens död.
För att vår frihet skall bliva fullkommen,
dömdes och dog han i yttersta nöd.
Är det vår tröst, att han oss löst,
blir domsbasunen den ljuvaste röst.

Uppenbarelseboken beskriver hur de som hade blivit slaktade för Guds ord vädjar om rättvisa (Upp 6:10): ”Herre, du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod?” Också inför de grymheter som vi bevittnar i dag frågar vi oss hur en rättfärdig och helig Gud kan tillåta så mycken ondska. Svaret är: när den bestämda dagen är inne visar det sig att full rättvisa skipas. Då ska allt ont fördrivas till den plats som är tillredd åt djävulen och hans änglar, och ondskan ska aldrig mera komma loss. Vilken befriande glädje!

För dem som levt i förtröstan på Jesus som sin Frälsare och talesman ska hälsningen bli ljuvlig: ”Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse.” Det riket har de hittills bara fått se glimtar av och det har varit deras tröst under kamp och lidanden. Sina synder har de fått bekänna inför korset. De är borttagna och kan inte mera anklaga dem. Nu öppnas denna himmelska ljuvlighet i sin fullhet. Vilket härligt budskap!

Gör, Herre Jesus, den saken rätt viktig
för våra hjärtan, att du är vårt allt,
att du vår sak och vår räkning gjort riktig,
då du all världenes synder betalt!
Giv, att vi må lita därpå
och för din tron med frimodighet stå!
(M. B. Malmstedt)

Följ och dela!