Kommentera

Var inte rädd för lidande!

”Var inte rädd!” Det var huvudbudskapet i det tal som en av Finlands just nu mest kända personer framförde för någon dag sedan på Yankee Stadium i New York. Det var Sanna Marin, Finlands avgående statsminister, som blev promoverad till hedersdoktor och fått uppdraget att hålla tal inför tusentals nyutdimitterade studenter vid New York University.

I söndagens evangelietext (Matt 10:24–31) upprepar Jesus samma ord: Var inte rädda! Han säger det inte mot bakgrund av en allt mer otrygg värld med krig, klimathot och diskriminering av sexuellt avvikande. Han säger det i samband med förutsägelser om hur hans lärjungar ska bli förföljda och hatade av alla folk för hans namns skull. Sådant ska drabba honom, och det ska inte bli lättare för hans lärjungar än för deras lärare.

Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna”, lyder hans förmaning. Vem då? Ja, inte är det någon jordisk tyrann eller diktator som har makt att skicka till helvetet. Men Gud ska en dag tvingas skicka bort människor från sitt ansikte till den osaliga plats som är tillredd åt djävulen och hans änglar. Det ska vi vara rädda för. Och därför ska vi söka det skydd som han har anvisat oss. Det skyddet heter Jesus och hans offerblod.

Jesus måste ge sitt liv för att vi skulle bli fria från domen. Han skulle offras i vårt ställe som ett offerlamm. Därför behöver vi inte vara rädda när vi är i hans gemenskap. ”Tro på Herren Jesus, så blir du frälst”, svarade aposteln Paulus när fångvaktaren i Filippi var livrädd för att han gjort sig skyldig till döden.

Även om vi drabbas av lidande för att vi tror på Jesus behöver vi inte vara rädda. Han ska vara med oss genom sin Ande, som han har sänt till vår hjälp. Det som vi ska vara rädda för är att följa ogudaktiga ledare och handla emot Guds Ord för att slippa obehag eller svårigheter i våra liv. När vi följer honom får vi får lita på att hans ord står fast: ”På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.

Med oss är Herren, och han skall bära
på fadersarmar sin lilla hjord.
När jord och himmel en gång går under,
förbliver evigt vår Faders ord.
Det går igenom, det stannar inte
i jämmerdalen, Gud vare pris!
Vad som än händer oss under färden,
vi får dock komma till paradis!

(J Blomqvist)


Bön: Käre Jesus! Du gick frimodigt in under alla former av mänsklig nöd för att rädda mig från helvete och evig ofärd. Ge mig genom din Ande kraft att utstå den del av lidandet för din skull som tillfaller mig. Amen.

Följ och dela!