Kommentera

Immanuel – Gud med oss

När Josef drabbades av chocken att hans trolovade Maria väntade barn fick han ett särskilt bud från himlen. En ängel visade sig för honom i en dröm och förklarade hur det låg till (Matt 1:20f):

Barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.

När Matteus några årtionden senare skriver ner sin berättelse om Jesus är den helige Ande åter med och ger honom bakgrunden. Det är orden i Jes 7:14 som får sin förklaring:

Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss.

Namnet Immanuel uttrycker den för vårt mänskliga förnuft omöjliga tanken att barnet som ligger i krubban är Gud själv. Jesus är sann Gud och sann människa. Sanningen att den helige Ande var det lilla barnets far är orimlig för den naturalistiska vetenskapen, men den är omistlig för vår kristna tro. Julens under är det största undret som någonsin har skett på vår jord.

Tack vare detta under kunde änglarna utanför Betlehem sjunga: Frid på jorden. Den verkliga friden, Guds välbehag och oändliga kärlek, hade uppenbarats, även om den till synes skulle krossas då Fridsfursten hängdes på korset. Men det var för det han kom. Så skulle namnet Jesus uppenbaras: Han ska frälsa sitt folk från deras synder.

Vi som i Guds Ord kan se tillbaka på denna underbara händelse får fira jul i vetskapen om att detta verkligen har skett. Det har skett för att vi inte skulle behöva förtvivla inför all ondska som ser ut att förgöra vår värld. På det späda barnets axlar vilar herradömet (Jes 9:6). Han bär också namnen Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste. Därför är det vårt fasta hopp att han ska komma tillbaka för att göra slut på all ondska, och för att förverkliga vår längtan och hämta oss till en evig frid i gemenskap med honom: Gud med oss.

O helga natt, o helga stund för världenDå Gudamänskan till jorden steg nedFör att försona världens brott och synderFör oss han dödens smärta led.
Folk, fall nu neder
och hälsa glatt din frihet!

(P Cappeau, okänd övers.)


Bön: Käre Jesus! Tack för att du lät dig födas som ett litet barn för att jag skulle finna frid i denna oroliga värld. Förbarma dig över alla dem som lider av krigets vanvett och som sörjer kära. Kom, Herre Jesus! Amen.


En fridfull jul tillönskas alla!

Följ och dela!