Kommentera

Guds plan för hemmet

Det kristna hemmet är en grundpelare för den kristna kyrkan. Det är därför inte underligt att vår fiende djävulen mobiliserar sina onda härar för att slå sönder denna välsignade plats. Hemmets ryggrad är äktenskapet mellan man och kvinna, och syftet är att fostra nya generationer till att lära känna vår Frälsare och bli dugliga samhällsmedborgare.

Bibeln ger oss redan på sitt första blad information hur Gud har tänkt det. Gud skapade människan till man och kvinna och välsignade dem med fruktsamhet och uppgiften att råda över skapelsen. I 1 Mos 2 får vi veta hur kvinnan skapades för att bli en hjälp åt mannen, och hur mannen ska överge far och mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött. Denna ordning inskärps ytterligare av Jesus i Matt 19:5 och av Paulus i Ef 5:31.

Denna undervisning är så glasklar, att det är ett mysterium hur sådana som menar sig vara Jesu lärjungar och Herrens tjänare menar att äktenskapet kan innefatta också partnerskap mellan personer av samma kön, och att det finns fler kön än man och kvinna. Sexualdriften, som Gud skapade till en välsignelse, har på det grövsta dragits i smutsen och blivit en tjänare år egoism och penningbegär. Barn har blivit en belastning i stället för att vara Guds gåva och vårt främsta ansvar.

I kristna hem är det svårt att gå emot strömmen och hålla fast vid att äktenskapet är den rättmätiga platsen för sexuallivet, i motsats till den numera självklara och självtagna rätten att leva tillsammans som ogifta. Men Bibelns undervisning är klar (Hebr 13:4): Äktenskapet ska hållas i ära hos alla och den äkta sängen bevaras obefläckad, för Gud ska döma dem som är sexuellt omoraliska och äktenskapsbrytare. Likaså förstörs många hem av den vanliga tanken att man kan skilja sig om ”man har växt ifrån varandra”. Löftet att vara trogen och älska varandra ”tills döden skiljer oss åt” blir ofta bara en tom fras. Barnen bästa är inte den första prioriteringen.

I många äktenskap och hem är denna Guds goda vilja en dom: vi har gruvligt misslyckats. Vårt hopp står till Honom som inte dömde den samariska kvinnan, utan frälste henne och gav henne ett nytt liv, och som kallade på syndaren Sackeus och välsignade hans hem och hans liv. Söndagens olika texter visar hur Herren tar emot syndare och välsignar den som omvänder sig till honom. Än ljuder Jesu ord så som de uttalades över den föraktade tullindrivaren Sackeus: Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat (Luk 19:10). Så är också du, som brutit Guds sjätte bud och inte kunnat förverkliga Guds goda vilja i ditt hem, sökt och frälst av Herren Jesus. Så vill samme Herre också förvandla ditt hem.

Välsignat varje folk består,
där tro till barn från fäder går,
där Faderns nåd och Kristi frid
regera får från tid till tid.

(C C L von Pfeil, J A Eklund)


Bön: Käre Jesus! Du som gav den samariska kvinnan och tullindrivaren Sackeus ett nytt liv och som välsignade hemmet i Kana, kom också till mig och mitt hem med din välsignelse och frid. Förbarma dig över alla hem där barnen lider av ondskans angrepp. Hjälp mig att medverka till att ditt ord rikligt bor i mitt hem. Amen.


Bild: Luthers familj, målning av Gustav Adolph Spangenberg (1875).
Följ och dela!