Kommentera

Vad är det med hans ord?

När Jesus undervisade i Kapernaums synagoga blev åhörarna överväldigade. Hans ord hade makt. Och när han drev ut en ond ande genom att tala strängt till den blev åhörarna rädda och sa till varandra: Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut (Luk 4:36).

Markus beskriver hans verksamhet så här: Folk blev överväldigade av hans lära, för han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda (Mark 1:22). Varifrån har han fått sin myndighet? frågades det. Han är ju bara en snickare. De skriftlärda hade ingen sådan auktoritet, även om de hade studerat.

Jesus var och är själv Ordet, det som var från begynnelsen, det som hade skapat allt. Därför har han makt över demonerna. Han kan, när det behövs, hävda sin gudomliga makt och auktoritet. Hans sanna gudomlighet lyste igenom hans mänsklighet där i Kapernaums synagoga.

I den kraften kunde han gå runt och bota sjuka och han kunde också motstå de attacker som djävulen mobiliserade sina skaror till. Men han använde inte sin makt till att skaffa sig jordisk makt eller rusta upp en krigshär. Han kunde när som helst ha kallat till sig legioner av änglar för att försvara sig. Men han lät sig tas till fånga för att ledas i kedjor till tortyr och död. Han måste göra så för att befria oss från djävulens herravälde och ge alla som följer honom evigt liv, en slutlig frälsning från den onde.

Vi har samma ord ibland oss i dag. Det är ett ord som har auktoritet, för Jesus sa: Den som lyssnar till er lyssnar till mig (Luk 10:16). Därför använder vi hans Ord som vapen i vår kamp mot mörkrets makter. Därför är vi angelägna om att detta Ord inte ska förvanskas eller förnekas och därmed mista sin makt. Därför vill vi så ofta vi kan läsa, begrunda och samlas för att höra detta Ord. För det har med sig frukt till evigt liv.

Vad är den makt, vad är den kraft
som kristna kämpar alltid haft
till borg och sköld och skydd i tiden,
det vapen och baner i striden
som aldrig fälldes ner till jord?
Det är Guds ord, Guds helga ord.

(E M Arndt, L Sandell)

Bild: Shutterstock

Bön: Käre Jesus! Tack för att du har gått in i striden mot den onde och vunnit seger! Tack för att du har gett mig ditt fasta Ord som vittnar om din seger. Och hjälp mig att flitigt använda det i min egen kamp, där jag får söka mig till din starka hand. Amen.

Följ och dela!