Kommentera

Jonas tecken

De tre dagarna från långfredag till påskdagen är inte bara en total känslomässig omsvängning hos Jesu lärjungar, som fick uppleva hur deras livs värsta sorg förvandlades till en förundrad och spirande glädje. De utgör i den kristna kyrkan en radikal förvandling av sorg till jublande glädje. På endel håll i världen sker just i påsktid våldsamma attacker mot kristna, men dessa djävulska konvulsioner kan inte omintetgöra kraften i Kristi uppståndelse, lika litet som mördarna som korsfäste Livets furste kunde besegra honom.

Jesus har via sina apostlar gett oss en fast överbevisning om att han kroppsligen uppstod ur sin grav. Ändå finns det ännu i dag sådana som attackerar denna vår tros grund. På olika sätt, med början från det bedrägeri som Matteus omtalar (Matt 28:12ff) till de självkloka förnekarna av att sådana under kan ske, försöker man ta bort det som ända från början varit kraftkällan till den unika förkunnelse som på påskdagen genljuder över världen: Kristus är sannerligen uppstånden!

Typisk för denna förnekelse är att man räknar berättelsen om profeten Jona i den stora fiskens buk (Jona 2) vara en legend utan verklighetsförankring. Visst är det för den mänskliga tanken orimligt att en människa kan överleva tre dagar i en fiskmage och sedan bli utkastad levande. Men just detta mirakel lyfter Jesus fram när hans motståndare begär ett tecken. Det som skedde med Jona är en förebild för hur Jesus ska dö och bli begraven, men att han ska uppstå igen. Och han säger uttryckligen att Nineves män som lyssnade till Jona ska träda fram som verkliga vittnen på domens dag mot alla dessa som förnekar Ordet (Matt 12:41).

Med förundran och sorg följer vi Jesus på hans väg till korset på långfredagen. Vår sorg kommer av att vi ser att vi genom vår synd är skyldiga till Jesu död. Men vi gör det inte i hopplös sorg, eftersom vi vet att han led för att ta bort vår synd och att han egentligen triumferade över sin fiende. Det som ser ut som djävulens och hans tjänares seger kommer att vändas i triumf på den tredje dagens morgon. Så kan också de kristna i Nigeria eller i andra länder, som får kyrkor förstörda av hatiska fiender, fortsätta att prisa Herren, för han låter dem lida endast en kort tid men ska vända sorgen i glädje när han kommer tillbaka.

Hosea förmanar sitt hårt prövade folk (Hos 6:1f): Kom, låt oss vända om till Herren! För han har rivit oss, han ska också hela oss. Han har slagit oss, han ska också förbinda oss. Efter två dagar gör han oss levande igen, på tredje dagen låter han oss uppstå, så att vi får leva inför hans ansikte.

Därför, vänner: fäst inte blicken vid plågor och besvär i denna jämmerdal, utan håll fast vid Skriftens ord, som vittnar om hur vår Frälsare vann seger över död och djävul, och också ska döma dem som attackerar detta Ord med sina bedrägerier. Jonas tecken var domens tecken för dem som förde Jesus till korset, men denna högtid ger det oss vittnesbörd om seger och frid med Gud.

Guds Son, vår Herre Jesus Krist,
för oss sitt blod har gjutit
och sonat all vår synd och brist
och dödens välde brutit.
Fastän döden synes svår,
blott hans skugga återstår,
ty han förlorat har sin udd.
Halleluja!

(M Luther)


Bön: Käre lidande och uppståndne Herre! Tack för att du var trogen intill döden och bar våra synder på korset. Tack för att vi genom din uppståndelse gett oss visshet om om att du också ska låta oss som tror på dig få en evig gemenskap med dig och alla som tror på dig. Ge kraft åt de lidande kristna med uppståndelsens hopp. Amen.

Bild: Shutterstock.

Följ och dela!