Den 23–25 september 2022 hölls åter en bibelhelg efter en längre paus på grund av pandemin. Gästtalare var pastor Luke Wolfgramm, numera bosatt i Albanien med sin hustru Jennifer. Han höll en serie bibelstudier över Första Tessalonikerbrevet, på fredag kväll och lördag i Lepplax bykyrka och på söndag i Settlementcentrum, Vasa. Som tolk fungerade David Åkerlund. Samtliga bibelstudier spelades in och avsnitt 2–7 finns i sammandrag utlagda som video på Youtube (gruppsamtal och diskussioner är inte med). Samtliga finns också som ljudfiler (mp3). På lördag kväll firades en vuxenkväll med temat ”Den kristnes självkänsla”, vilken dock inte är utlagd.

  1. 23.9 i Lepplax: Introduktion: Aposteln Paulus andra missionsresa (dramatiserad). Endast ljudfil.
  2. 23.9 i Lepplax: 1 Tess 1. Först en återblick på dramatiseringen.
  3. 24.9 i Lepplax: 1 Tess 2:1–12. Först repetion med hjälp av karta.
  4. 24.9 i Lepplax: 1 Tess 2:13–3.9
  5. 24.9 i Lepplax: 1 Tess 3:9–4:12
  6. 24.9 i Lepplax: 1 Tess 4:13–5:11
  7. 25.9 i Vasa: 1 Tess 5:12–28