Gudstjänst på Trefaldighetssöndagen 26.5 i Lepplax bykyrka kl 13 med Ola Österbacka. Kantor: Linda Snellman.Tema: Den dolde Guden. Athanasianska trosbekännelsen.Texter: 4 Mos 6:22-27; Kol 1:14-23; Matt 28:18-20. Psalmer:  298; 144; 147; 150; 279:1,4-7; 537:1,4. Predikan i mp3-filen och lilla videon. Predikotext: Matt 28:18-20.

Till inlägget

Gudstjänst på trettondagen

Gudstjänst på trettondagen i Lepplax bykyrka 6.1 kl 11.00 med David Åkerlund och kantor Hans Ahlskog. Tema: Jesus, världens ljus. Texter: Ps 72:1-3,10-14; Sak 14:8-11; 1 Tim 3:16; Matt 2:1-12 (predikotext). Psalmer: 23:1–3; 144; 45; 46; 23:4–5; 23:6. Predikan i ljudfilen.

Till inlägget

Tvåspråkig gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, på sexagesimasöndagen 16.2.2020 i samarbete med Suomen luterliainen tunnutstuskirkko. Liturg Ola Österbacka, predikant Juhani Viitala (på finska), tolkning till svenska: Ola Österbacka. Predikotext: Joh 4:31–38. Ljudfilen och videofilen innehåller endast predikan, den extra videofilen hela gudstjänsten (Youtube). Gudstjänstens tema: Guds ord. Kantor: Hans Ahlskog.

Till inlägget