Gudstjänst femte sönd. i fastan, Den förkastade Medlaren

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på femte söndagen i fastan 21.3.2021 med David Åkerlund och kantor Hans Ahlskog. Texter: 3 Mos 16:15–16; 1 Pet 2:4–9; Matt 21:33–43, även predikotext.

Ljudfilen innehåller endast predikan.

Följ och dela!