Hybridgudstjänst 3:e advent

Hybridgudstjänst på tredje söndagen i advent 17.12.2023 i Lepplax bykyrka 13.00 med Ola Österbacka via Zoom och kantor Hans Ahlskog. Tema: Herrens vägröjare. Texter: Ps 85:9-14; Jes 45:1-7; Gal 3:23-29; Luk 3:1-6. Psalmer: 12; 14; 5; 302; 3. Ljudfilen och extra videon innehåller predikan, som också finns som pdf.

Till inlägget

Gudstjänst 2:a söndagen i advent

Gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, den 4 december 2022 kl 11 med Ola Österbacka och stöd av inspelningar av psalmer från tidigare gudstjänster. Tema: Bida tåligt Herrens tillkommelse. Predikotext: Mark 1:14–15, Omvändelse och tro. Ljudfilen innehåller endast predikan, liksom den lilla videon.

Till inlägget

Gudstjänst i Lepplax bykyrka med Ola Österbacka och kantor Hans Ahlskog på andra söndagen i fastan 13 mars 2022. Predikotext: Jes 42:5–8. (Ljudfilen innehåller endast predikan.) 5 Så säger Gud, HERREN som har skapat himlen och spänt ut den, han som har brett ut jorden med allt som växer där, han som har gett liv […]

Till inlägget