Andra söndagen i fastan, gudstjänst i Lepplax

Gudstjänst i Lepplax bykyrka med Ola Österbacka och kantor Hans Ahlskog på andra söndagen i fastan 13 mars 2022. Predikotext: Jes 42:5–8. (Ljudfilen innehåller endast predikan.)

5 Så säger Gud, HERREN som har skapat himlen och spänt ut den, han som har brett ut jorden med allt som växer där, han som har gett liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den. 6 Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen, jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken, 7 för att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker. 8 Jag är HERREN, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder.

Följ och dela!