Gudstjänst andra advent i Vasa

Gudstjänst på andra söndagen i advent i Settlementcentrum, Vasa, med Ola Österbacka och psalminspelningar. Youtube-videon är tyvärr tyst fram till ca 14 min (efter inledande tystnad på ca 10 min och tyst mikrofon fram till fjärde versen i ingångspsalmen. Tema: Bida tåligt Herrens tillkommelse.

Texter: Mal 4:5-6; Jak 5:7-10; Luk 17:20-24. Psalmer: 5; 8:1–3; 12; 2:1–5; 2:6–7. Predikan över Luk 17:20-24, ämne: När kommer Guds rike?

Följ och dela!